Polski Tabor Szynowy Wagon

Oferta

Zestawy kołowe i wózki towarowe

Zestaw kołowy 23,5t

TYP OS2

Wózek wagonowy typu 21TN

SERIA Y25LS(S)D1-K

Wózek wagonowy typu 21TNa

SERIA Y25LS(S)1-K

2-osiowy wózek wagonowy

TYP 3TNK SERIA Y25LS(S)D1