Kontakt

Monika Smółka

Asystentka Biura Zarządu

+48 662 231 141

Katarzyna Norek

Kancelaria

+48 882 149 449

Wyślij zapytanie:

Kontakt

Radosław Pacewicz

Prezes Zarządu

Prezes Polskiego Taboru Szynowego – Wagon od czerwca 2020 r. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych na kierunku transport i spedycja ukończonych w Szkole Głównej Handlowej, oraz programu ARGO organizowanego przez Krajową Szkolę Administracji Publicznej i IESE Business School. Ma wieloletnie doświadczenie w obszarze rynku kolejowego gdzie pełnił wiele funkcji min. Dyrektora Generalnego Urzędu Transportu Kolejowego, Wiceprezesa Urzędu Transportu Kolejowego odpowiedzialnego za obszar regulacji czy przewodniczącego Europejskiego Stowarzyszenia Nieżelaznych Regulatorów Rynku Kolejowego (iRG – Rail). Nastawiony na realizowanie założonej strategii i rozwój kolei w Polsce. Nadzorował i przeprowadził proces zakupu  przedsiębiorstwa spółki Europejskie Konsorcjum Kolejowe WAGON Sp. z o.o.

Piotr Jaworski

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU

W dniu 15 grudnia 2022 r. przez Radę Nadzorczą Spółki został delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu. Od lutego 2022 jest Wiceprezesem Zarządu ARP Leasing Sp. z o.o. odpowiedzialny za obszar finansów i ryzyka. Posiada 15-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w bankowości inwestycyjnej i na rynku kapitałowym. Karierę zawodową rozpoczął w 2006 roku w PKO Banku Polskim S.A. w Departamencie Skarbu oraz Departamencie Instytucji Finansowych. Następnie od 2015 jako Investment Banking Manager współtworzył obszar bankowości inwestycyjnej w Bank of China Luxembourg Poland Branch S.A., m. in. wprowadzając do oferty derywaty zabezpieczające ryzyko stopy procentowej, oraz uczestnicząc w strukturyzowaniu pierwszej emisji polskich obligacji skarbowych Panda Bonds na chińskim rynku kapitałowym. Od 2018 roku związany z Grupą Kapitałową Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., początkowo jako członek Rady Nadzorczej, a następnie Członek Zarządu KDPW_CCP S.A. odpowiedzialny za sprzedaż i rozwój biznesu. Podczas swojej kadencji aktywnie wspierał realizację różnych obszarów Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, m.in. wprowadzenie centralnego rozliczania transakcji na rynku kasowym obligacji skarbowych Treasury Bond Spot Poland prowadzonym przez spółkę BondSpot S.A.

Posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. Członek rad nadzorczych spółek kapitałowych. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego oraz Certified International Investment Analyst.

Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Zakładzie Bankowości i Rynków Pieniężnych. Studiował także na Universita degli Studi di Trieste.

Polski Tabor Szynowy – Wagon Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 93, 63-400 Ostrów Wielkopolski
KRS Nr 0000391105
NIP 954-272-79-09

Kapitał zakładowy: 150.011.500,00 PLN
Kapitał wpłacony: 150.011.500,00 PLN