Polityka prywatności


 1. Informacje ogólne
  Polityka prywatności obejmuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz innych informacji dotyczących użytkowników strony internetowej znajdującej się pod adresem polskitabor.pl (dalej: „strona internetowa” lub „serwis”).
  Administratorem danych osobowych jest Polski Tabor Szynowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, 40-955 Katowice, ul. Lompy 14/205, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000391105, kapitał zakładowy 121.551.500,00 złotych, NIP: : 954272790, REGON: 24257941, tel.: +48 607 071 802 , e-mail: m.wisnicka@polskitabor.pl lub biuro@polskitabor.pl (dalej: „Administrator” lub „PTS”).
  Administrator przywiązuje szczególną wagę do ochrony danych osobowych oraz przestrzegania prawa do prywatności użytkowników serwisu. Korzystając z serwisu Użytkownik akceptuje niniejsze zasady polityki prywatności, w tym dotyczące plików cookies. Administrator stosuje przewidziane prawem środki techniczne, których celem jest zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystywaniem przez osoby nieupoważnione.
 2. Kontakt
  Kontakt z Administratorem możliwy jest
  pisemnie pod adresem: 40-955 Katowice, ul. Lompy 14/205
  telefonicznie pod numerem: +48 607 071 802
  za pomocą e-mail pod adresem: biuro@polskitabor.pl, m.wisnicka@polskitabor.pl
 3. Dane Użytkowników strony internetowej
  W celu obsługi strony internetowej Administrator może przetwarzać informacje takie jak: informacje dotyczące urządzenia Użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usługi, np.: adres IP urządzenia, informacje zawarte w plikach cookies, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane o aktywności na stronie internetowej. Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości Użytkowników, jednak w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe, wobec czego Administrator zapewnia ochronę tych informacji właściwą dla ochrony danych osobowych oraz informuje Użytkowników o ich przetwarzaniu. Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ułatwieniu korzystania z usług oraz poprawy jakości i funkcjonowania świadczonych usług.
 4. Pliki cookies
  Administrator w ramach serwisu może korzystać z tzw. plików cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki (zwykle tekstowe), które mogą być zapisywane na urządzeniu Użytkownika podczas korzystania z serwisu. Pliki cookie zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony internetowej oraz nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania i unikalny numer. Pliki cookies nie są szkodliwe dla urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości plików możliwe jest wyłącznie przez serwer, który je utworzył.
  Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w następujących celach:
  • optymalizacji korzystania ze strony internetowej, np. pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i dostosować zawartość strony do indywidualnych preferencji Użytkownika;
  • tworzenia statystyk w celu ulepszania struktury i zawartości stron internetowych;
  • utrzymania sesji Użytkownika po zamknięciu strony;
  • obsługi komponentów firm trzecich, np. Adobe Flash czy Facebook Connect itp.
  Przy pierwszej wizycie na stronie internetowej Użytkownik jest informowany o używaniu plików cookie. Korzystając z serwisu Użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. W przypadku braku akceptacji stosowania plików cookies, należy zmienić ustawienia przeglądarki (co może wpłynąć na możliwość korzystania z pełnej funkcjonalności strony internetowej) lub zaprzestać korzystania z serwisu. Warunkiem działania plików cookies jest w każdym przypadku ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku. Użytkownik
  ma możliwość w każdym czasie usunąć lub zablokować pliki cookies przez zmianę ustawień przeglądarki. Zmiany są skuteczne wyłącznie w przypadku korzystania z przeglądarki, w której zostały dokonane.
  Więcej informacji na temat plików cookies dostępne jest na stronie prowadzonej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska: wszystkoociasteczkach.pl
 5. Formularz kontaktowy
  PTS udostępnia na stronie internetowej formularz kontaktowy, za pośrednictwem którego możliwy jest kontakt ze strony Użytkowników.
  Dane podane za pośrednictwem formularza kontaktowego będą przetwarzane w celu zapewnienia kontaktu Użytkowników z Administratorem oraz udzielenia odpowiedzi lub realizacji innych oczekiwań Użytkowników, w zależności od treści zapytania. Przetwarzane są następujące kategorie danych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu (opcjonalnie) oraz treść zapytania złożonego przez Użytkownika. Podstawą przetwarzania danych zamieszczonych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na zapewnieniu możliwości kontaktu z Użytkownikami oraz prowadzeniu własnych działań marketingowych (art. 6 ust. 1. lit f RODO).
  Informacje marketingowe mogą być przesyłane za pomocą danych zamieszczonych w formularzu kontaktowym wyłącznie w przypadku, gdy z treści zapytania złożonego przez Użytkownika wynika oczekiwanie otrzymania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest wówczas zgoda Użytkownika wyrażona przez wyraźne działania potwierdzające, polegające na złożeniu zapytania o określonej treści (art. 6 ust. 1. lit a RODO).
 6. Dane
  Dane osobowe zawarte w treści korespondencji e-mail są przetwarzane przez PTS w celu umożliwienia kontaktu pomocą poczty elektronicznej oraz podejmowania kontaktu z adresatami wiadomości, dokumentowania dokonywanych ustaleń, przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków. Podstawą przetwarzania danych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na zapewniu możliwości kontaktu z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).
  Jeżeli Użytkownik jest jako osoba fizyczna bezpośrednio Stroną umowy zawartej z PTS, przetwarzanie danych zawartych w korespondencji e-mail może być niezbędne do wykonania umowy, której Użytkownik jest stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1. pkt b RODO);
  Dane mogą być również przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1. lit f RODO).
  Dane nie będą przetwarzane bez odrębnej zgody w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług. W przypadku, gdy z treści korespondencji wynika oczekiwanie otrzymania informacji o charakterze marketingowym, takie informacje mogą zostać przesłane z wykorzystaniem danych podanych w korespondencji e-mail. Podstawą przetwarzania danych jest wówczas zgoda Użytkownika wyrażona przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na złożeniu zapytania o określonej treści (art. 6 ust. 1. lit a RODO).
 7. Dane użytkowników serwisów społecznościowych
  PTS może korzystać i umieszczać na swojej stronie internetowej odnośniki do następujących serwisów społecznościowych: LinkedIn, Facebook, Instagram, Tweeter, YouTube.
  Administrator nie zamieszcza danych użytkowników na portalach społecznościowych, ale takie dane są zamieszczane przez samych Użytkowników lub automatycznie w przypadku korzystania z Fanpage’a Administratora lub innych serwisów.
  Dane wprowadzane przez Użytkowników portali społecznościowych mogą być przetwarzane przez:
  • spółkę LinkedIn Corporation Robert Noyce Building, Santa Clara, California 95052, US, która może przetwarzać dane poza granicami EOG. Wystarczający poziom zabezpieczeń został przez spółkę wykazany poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield:
  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0
  • spółkę Facebook, Inc. z siedzibą w 1601 Willow Road Menlo Park, California 94025 która może przetwarzać dane poza granicami EOG. Wystarczający poziom zabezpieczeń został przez spółkę wykazany poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield:
  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
  • spółkę Twitter, Inc. 1355 Market Street #900 San Francisco, California 94103, która może przetwarzać dane poza granicami EOG. Wystarczający poziom zabezpieczeń został przez spółkę wykazany poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield:
  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active
  • spółkę Google LLC, Mountain View, California 94043, US, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, która może przetwarzać dane poza granicami EOG. Wystarczający poziom zabezpieczeń został przez spółkę wykazany poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield:
  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
  Operatorzy portali społecznościowych przetwarzają dane osobowe we własnym zakresie, zgodnie z wprowadzoną przez siebie polityką prywatności, z polityką prywatności poszczególnych portali społecznościowych można zapoznać się pod następującymi adresami:
  • LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL
  • Facebook: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation
  • Instagram: https://pl-pl.facebook.com/help/instagram/155833707900388
  • Twitter: https://twitter.com/en/privacy
  • YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
  W celu umożliwienia korzystania z serwisów społecznościowych, Administrator może przetwarzać następujące dane użytkowników: imię i nazwisko lub inna nazwa Użytkownika, informacje o polubieniu fanpage’a, aktywności na fanpage’u, treść komentarzy i postów zamieszczanych przez Użytkowników, zdjęcia zamieszczone przez Użytkowników.
  W celu umożliwienia kontaktu Użytkowników z Administratorem za pośrednictwem mediów społecznościowych, Administrator przetwarza dane osób kontaktujących się z Administratorem za pośrednictwem komunikatorów. Przetwarzane są: imię i nazwisko lub nazwa Użytkownika, treść korespondencji (wiadomości, wątków). Dane te nie są przechowywane przez Administratora w innym miejscu niż konto na portalu, za pośrednictwem którego następuje kontakt, w szczególności Administrator nie zapisuje tych danych na własnych serwerach.
  Za pośrednictwem swoich kont w portalach społecznościowych PTS może zamieszczać informacje marketingowe dotyczące świadczonych usług.
  Z uwagi na specyfikę portali społecznościowych, informacje o osobach obserwujących fanpage, polubieniach oraz treść komentarzy, posty, zdjęcia oraz inne informacje zamieszczane przez Użytkowników mogą być jawne dla innych użytkowników oraz osób trzecich, na co Administrator nie ma wpływu.
  Podstawą przetwarzania danych za pośrednictwem portali społecznościowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na zapewnieniu możliwości kontaktu z Użytkownikami oraz prowadzeniu własnych działań marketingowych (art. 6 ust. 1. lit f RODO).
  Dane przetwarzane są przez okres komunikacji z Użytkownikami, a następnie są usuwane.
 8. Odnośniki zewnętrzne
  Strona internetowa PTS oraz innego rodzaju komunikacja może zawierać odnośniki do serwisów zewnętrznych. Dane osobowe przekazywane za pośrednictwem takich stron, serwisów i odnośników nie podlegają niniejszej polityce prywatności i Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem takich stron internetowych. Serwisy, do których odnośniki znajdują się na naszej stronie internetowej posiadają własną politykę prywatności określającą sposób przetwarzania danych użytkowników.
 9. Działania marketingowe
  W ramach prowadzonego serwisu internetowego Administrator może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach lub usługach. Administrator wyświetla treści o charakterze marketingowym zgodnie ze swoim uzasadnionym interesem prawnym, który polega na publikacji treści związanych z świadczonymi usługami oraz akcjami promocyjnymi, w które Administrator jest zaangażowany. Administrator nie wykorzystuje danych Użytkowników w celu marketingu bezpośredniego swoich usług bez wyraźnej zgody Użytkownika.
  W przypadku, gdy z treści zapytania złożonego przez Użytkownika wynika oczekiwanie otrzymania informacji marketingowych, takie informacje mogą być przesyłane za pomocą danych zamieszczonych w formularzu kontaktowym lub podanych przez Użytkownika w inny sposób. W takim przypadku podstawą przetwarzania
  danych jest zgoda Użytkownika wyrażona przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na złożeniu zapytania o określonej treści (art. 6 ust. 1. lit a RODO).
 10. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do korzystania z określonych funkcjonalności serwisu internetowego lub formularza kontaktowego, serwisów społecznościowych itp.
 11. Odbiorcy danych
  Dane mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora w celu świadczenia usług niezbędnych do wykonania umowy przez Administratora, takich jak usługi informatyczne (np. hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych), usługi księgowe, usługi prawne, usługi pocztowe itp. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem na jego polecenie.
 12. Prawa osób, których dane dotyczą
  Osobie, której dotyczą przetwarzane dane, przysługuje prawo do:
  • dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania (gdy są niezgodne ze stanem faktycznym);
  • usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa);
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora);
  • wycofania zgody (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do czasu wycofania zgody;
  • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna.
  • otrzymania kopii zabezpieczeń, o których mowa w pkt 5.
  W celu realizacji wskazanych powyżej praw, należy skontaktować się z Administratorem (możliwe sposoby kontaktu wskazano w pkt 2.)
 13. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl)
 14. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Podane przez Państwa dane nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).