Polski Tabor Szynowy Wagon

Polski Tabor Szynowy – Wagon

RODO

Klauzula informacyjna

dot. przetwarzania danych osobowych podanych za pomocą formularza kontaktowego

 1. Administratorem danych osobowych jest Polski Tabor Szynowy – Wagon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska 93, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391105, kapitał zakładowy 150.011.500,00 złotych, NIP: 9542727909, REGON: 24257941, (dalej: „Administrator” lub „PTS”).
 2. 62 595 36 10, 14 , e-mail: ochronadanych@polskitabor.pl   lub biuro@polskitabor.pl.
 3. Dane podane za pośrednictwem formularza kontaktowego będą przetwarzane w celu zapewnienia Państwa kontaktu z Administratorem oraz udzielenia odpowiedzi lub realizacji innych Państwa oczekiwań, w zależności od treści zapytania. Podstawą przetwarzania danych zamieszczonych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na zapewnieniu możliwości kontaktu z Użytkownikami oraz prowadzeniu własnych działań marketingowych  (art. 6 ust. 1. lit f RODO).
 4. Przetwarzane są następujące kategorie danych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu (opcjonalnie) oraz treść zapytania złożonego przez Użytkownika.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zapytania i uzyskania odpowiedzi.
 6. Dane osobowe zawarte w korespondencji będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji, a po jej zakończeniu mogą być archiwizowane na serwerach PTS.
 7. Dane mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora w celu świadczenia usług na rzecz Administratora, takich jak usługi informatyczne (np. hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych), usługi księgowe, usługi prawne itp.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do czasu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu również prawo do przenoszenia danych osobowych. W celu realizacji wskazanych powyżej praw, należy skontaktować się z Administratorem w sposób wskazany w pkt 1. lub 2.
 9. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
 10. Podane przez Państwa dane nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).
 11. Dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.