Polski Tabor Szynowy Wagon

Ogłoszenia

Oferty pracy

Pakiet benefitów

Ubezpieczenia grupowe

Pracownicze Plany Kapitałowe

Imprezy dla dzieci pracowników na Dzień Dziecka i Boże Narodzenie

Paczki dla dzieci pracowników na Boże Narodzenie

Dofinansowanie wypoczynku urlopowego dzieci pracowników

Zapomogi, pożyczki mieszkaniowe

Oferujemy

Jeśli zainteresuje Cię któraś z naszych ofert pracy – napisz do nas

Pamiętaj koniecznie o dodaniu swojego adresu e-mail i numeru telefonu, a przede wszystkim dodaj w swoim CV i mailu zgodę na przetwarzanie danych osobowych o przykładowej treści:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Tabor Szynowy – Wagon sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.)”

Bez tych informacji nie będziemy mogli skontaktować się z Tobą.

Aktualne oferty pracy

UMOWA O PRACĘ – PRACA STACJONARNA

Opis stanowiska

 • identyfikowanie obszarów wymagających usprawnień
 • wdrażanie działań doskonalących w celu zwiększenia produktywności (obserwacje, mapowanie, proponowanie i wdrażanie zmian i usprawnień w procesach)
 • poszukiwanie możliwości redukcji kosztów na produkcji
 • tworzenie i nadzór nad realizacją standardów oraz procedur
 • promowanie metodologii szczupłego zarządzania w całej organizacji

Wymagania na stanowisku

 • doświadczenie w pracy związanej z doskonaleniem procesów
 • praktyczna znajomość technik oraz narzędzi ciągłego doskonalenia (Lean Management)
 • dobra znajomość pakietu MS Office ( w szczególności Excel i Power Point)
 • dokładność, systematyczność, umiejętność dzielenia się wiedzą
 • entuzjazm, kreatywność i wytrwałość
 • dodatkowym atutem będzie znajomość procesów produkcji przemysłowej

APLIKUJ

UMOWA O PRACĘ – PRACA STACJONARNA

Opis stanowiska

 • organizacja pracy oraz zarządzanie zespołem podległych pracowników;
 • kontrola wyników pracy pod względem jakościowym, ilościowym oraz terminowym;
 • reagowanie na nieprawidłowości w sposobie pracy podległych pracowników oraz awarie i przestoje;
 • kontrola wykorzystania przez podległych pracowników powierzonego mienia (maszyny i urządzenia, materiały i komponenty) oraz przestrzegania zasad BHP w toku prac;
 • bieżące prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanymi zleceniami zgodnie z obowiązującymi w firmie zasadami;
 • uzupełnianie harmonogramu produkcji
 • zapewnienie zasobów do terminowej realizacji zleceń produkcyjnych;
 • monitorowanie zużycia materiałów w procesie produkcji;
 • kontrola czasu pracy podległych pracowników.

Wymagania na stanowisku

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • wykształcenie minimum zawodowe;
 • znajomość rysunku technicznego;
 • umiejętność zarządzania zespołem, komunikatywność;
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym;
 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości do 3 i pow. 3 metrów.

APLIKUJ

UMOWA O PRACĘ – PRACA STACJONARNA

Opis stanowiska

 • wystawianie, drukowanie i zatwierdzanie dokumentacji/specyfikacji materiałowej do obsługiwanych zleceń;
 • dostarczenie dokumentacji do działów produkcyjnych i magazynu;
 • korygowanie dokumentacji obsługiwanych zleceń na podstawie zmian w dokumentach technologiczno-konstrukcyjnych i/lub kart zmian wystawionych przez  technologów;
 • monitorowanie obiegu i praca z wyemitowaną dokumentacją (sprawdzanie kompletności zleceń, zamykanie formalne zleceń oraz archiwizacja dokumentacji zamkniętego zlecenia);
 • czytanie i posługiwanie się dokumentacją technologiczną/ techniczną/wykonawczą;
 • współpraca z innymi działami i zespołami;
 • udział w projektach i działaniach zespołów między działowych/projektowych.

Wymagania na stanowisku

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • wykształcenie minimum zawodowe;
 • znajomość rysunku technicznego;
 • komunikatywność;
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym.

APLIKUJ

UMOWA O PRACĘ – PRACA STACJONARNA

Opis stanowiska

 • tworzenie dokumentacji związanej z podjęciem wagonów do naprawy;
 • przygotowanie dokumentacji pozwalającej na formalne przekazanie wagonów do naprawy i przekazanie tej dokumentacji do działów produkcyjnych;
 • przygotowanie dokumentacji stanu wagonów będących na terenie firmy;
 • prowadzenie dodatkowych ewidencji i kontroli skasowanych części i podzespołów wagonów;
 • czytanie i posługiwanie się dokumentacją technologiczną/ techniczną/wykonawczą;
 • współpraca z innymi działami i zespołami;
 • udział w projektach i działaniach zespołów między działowych/projektowych.

Wymagania na stanowisku

 • doświadczenie na podobnym stanowisku bądź chęć przyuczenia;
 • wykształcenie minimum zawodowe;
 • znajomość rysunku technicznego;
 • komunikatywność;
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym.

APLIKUJ

UMOWA O PRACĘ – PRACA STACJONARNA

Opis stanowiska

 • Organizowanie, koordynowanie i nadzór nad pracami w zakresie procesów spajania w tym opracowywanie technologii spawania dla produkcji nowej i naprawczej (elementy pojazdów szynowych) na podstawie dokumentacji technologicznej i spawalniczej, rysunków konstrukcyjnych wyrobu, norm, warunków technicznych, obowiązujących instrukcji i kart technologicznych (WPS, plany spawania, plany badań);
 • Opracowywanie wszelkich procedur oraz instrukcji nadzoru spawalniczego, prowadzenie nowych kwalifikacji technologii spawania oraz nadzór nad istniejącymi kwalifikowanymi technologiami spawania;
 • Nadzór nad prawidłową realizacją procesu spawania zgodnie z wymaganiami norm:
  • PN EN ISO 14731 (Nadzorowanie spawania. Zadania i odpowiedzialność)
  • PN EN ISO 3834 w oparciu o standardy PN EN ISO 9001:2015
  • DIN EN 15085 Zastosowania kolejowe – Spawanie pojazdów szynowych i części pojazdów szynowych (nadzór nad spawaniem pojazdów szynowych i ich spawanych komponentów o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa – poziom klasyfikacji CL 1);
 • Stała analiza opracowanych norm materiałowych i technologii w kierunku możliwości ich usprawnienia,
 • Koordynowanie zespołu spawaczy oraz ich egzaminowanie wg PN EN ISO 9606-1 (nadzór nad uprawnieniami spawaczy, prowadzenie szkoleń spawalniczych, nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny technologicznej na warsztacie);
 • Współpraca z zewnętrznymi jednostkami nadzoru spawalniczego Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa, SLV, TÜV ,UDT.
 • Doskonalenie wiedzy z zakresu spawalnictwa (udział w seminariach, targach, śledzenie literatury krajowej i zagranicznej odnośnie nowoczesnych rozwiązań technicznych, wdrożenie zagadnień postępu technicznego związanych z procesem spawalnictwa).

Wymagania na stanowisku

 • Wykształcenie wyższe o specjalizacji spawalniczej (preferowane kierunki: Inżynieria Materiałowa, Mechanika i Budowa Maszyn, Metalurgia, Spawalnictwo),
 • Przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku technologa spawalnika lub podobnym w firmie produkcyjnej wytwarzającej konstrukcje stalowe w oparciu o normy PN-EN 1090, DIN EN 15085, PN-EN ISO 3834,
 • Uprawnienia IWE/EWE,
 • Mile widziany certyfikat VT2,
 • Znajomość praktyczna procedur kwalifikowania technologii spawania,
 • Znajomość praktyczna certyfikowania spawaczy i operatorów,
 • Znajomość norm PN-EN 1090, PN-EN 15085, PN-EN ISO 3834 i umiejętność ich praktycznego stosowania w przedsiębiorstwie,
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie dobrym (uczestnictwo w przeglądzie ofert, analiza dokumentacji obcojęzycznej),
 • Bardzo dobra praktyczna znajomość rysunku technicznego,
 • Umiejętność obsługi programów typu AutoCAD i Inventor,
 • Znajomość metod badania NDT i DT złączy spawanych materiałów podstawowych,
 • Samodzielność w podejmowaniu decyzji i odporność na stres,
 • Umiejętność pracy w zespole i komunikatywność,
 • Podejście asertywne do rozwiązywania problemów,
 • Umiejętność prowadzenia negocjacji,
 • Pełny wymiar czasu pracy (cały etat).

APLIKUJ

UMOWA O PRACĘ – PRACA STACJONARNA

Wymagania na stanowisku

 • Umiejętność czytania rysunku technicznego
 • Aktualne  certyfikaty spawalnicze

APLIKUJ

UMOWA O PRACĘ – PRACA STACJONARNA

Wymagania na stanowisku

 • Uprawnienia na palnik gazowy,
 • Uprawnienia na suwnice i żuraw
 • Umiejętność obsługi szlifierki kątowej, wiertarki ręcznej, nitownicy itp.

APLIKUJ

UMOWA O PRACĘ – PRACA STACJONARNA

Wymagania na stanowisku

 • Znajomość rysunku technicznego
 • Wskazana znajomość przepisów  z zakresu układów hamulcowych

APLIKUJ

UMOWA O PRACĘ – PRACA STACJONARNA

Wymagania na stanowisku

 • Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego
 • Umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi
 • Umiejętność pracy na frezarkach manualnych, wiertarkach, strugach
 • Mile widziana umiejętność obsługi maszyn sterowanych numerycznie CNC

APLIKUJ

UMOWA O PRACĘ – PRACA STACJONARNA

Wymagania na stanowisku

 • Znajomość obsługi aparatu – natrysk
 • Znajomość powszechnie używanych powłok malarskich
 • Wymagany bardzo dobry stan zdrowia
 • Dobry wzrok, nie wskazana praca w okularach
 • Dobre umiejętności manualne
 • Mile widziane uprawnienia obsługi i eksploatacji urządzeń gazowych

APLIKUJ

UMOWA O PRACĘ – PRACA STACJONARNA

Opis stanowiska

Wymagania na stanowisku

 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane: pojazdy szynowe, mechanika i budowa maszyn)
 • Znajomość zagadnień technicznych i rysunku technicznego
 • Znajomość budowy pojazdów szynowych (wagonów towarowych)
 • Znajomość mechaniki i podstaw konstrukcji maszyn
 • Znajomość obsługi programów do projektowania 3D (preferowany SolidWorks)
 • Znajomość obsługi pakietu MS Office
 • Umiejętność współpracy z zespołem projektowym
 • Umiejętność planowania oraz zarządzania czasem i priorytetami
 • Zaangażowanie, kreatywność, chęć ciągłego rozwoju
 • Mile widziane doświadczenie w projektowaniu pojazdów szynowych, maszyn i urządzeń
 • Znajomość języka niemieckiego i/lub angielskiego będzie dodatkowym atutem

APLIKUJ

UMOWA O PRACĘ – PRACA STACJONARNA

Wymagania na stanowisku

 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane: pojazdy szynowe, mechanika i budowa maszyn)
 • Znajomość zagadnień technicznych i rysunku technicznego
 • Znajomość budowy pojazdów szynowych (wagonów towarowych)
 • Znajomość mechaniki i podstaw konstrukcji maszyn
 • Umiejętność opracowania procesów technologicznych oraz normowania czasu pracy
 • Umiejętność opracowania kalkulacji wyrobu
 • Znajomość obsługi pakietu MS Office
 • Umiejętność współpracy z zespołem projektowym
 • Umiejętność planowania oraz zarządzania czasem i priorytetami
 • Zaangażowanie, kreatywność, chęć ciągłego rozwoju
 • Znajomość obsługi programów do projektowania 3D będzie dodatkowym atutem
 • Znajomość języka niemieckiego i/lub angielskiego będzie dodatkowym atutem

APLIKUJ

UMOWA O PRACĘ – PRACA STACJONARNA

Wymagania na stanowisku

 • Wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne
 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • mile widziane uprawnienia z zakresu badań NDT 1 i 2 stopnia bądź gotowość do ich uzyskania
 • znajomość rysunku technicznego
 • umiejętność posługiwania się podstawowymi przyrządami pomiarowymi
 • dyspozycyjność

APLIKUJ

UMOWA O PRACĘ – PRACA STACJONARNA

Wymagania na stanowisku

 • Podstawowa znajomość rysunku technicznego
 • Umiejętność obsługi  podstawowych narzędzi pomiarowych (suwmiarka, mikrometr, średnicówka)

Mile widziane doświadczenie w obsłudze maszyn CNC (wypalarka plazmowa lub tokarka)

 

APLIKUJ