Polski Tabor Szynowy Wagon

Anzeigen

Stellenangebote

Vorteilspaket

Gruppenversicherung

Kapitalpläne für Mitarbeiter

Feste für die Kinder der Mitarbeiter zum Kindertag und zu Weihnachten

Weihnachtspakete für Kinder der Mitarbeiter

Zuschüsse für die Ferien von Kindern der Mitarbeiter

Beihilfen, Darlehen für Wohnzwecke

Wir bieten an

Wenn Sie an einem unserer Stellenangebote interessiert sind - schreiben Sie uns

Fügen Sie unbedingt Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer hinzu und fügen Sie vor allem in Ihrem Lebenslauf und Ihrer E-Mail Ihre Zustimmung zur Verarbeitung personenbezogener Daten mit dem Beispielinhalt hinzu:

„Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten durch Polski Tabor Szynowy – Wagon sp. z o.o. zu den für das Einstellungsverfahren erforderlichen Zwecken zu (gemäß dem Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten vom 10. Mai 2018 (GBl. von 2018, Pos. 1000) und gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG).“

Ohne diese Informationen werden wir Sie nicht kontaktieren können.

Aktualne oferty pracy

UMOWA O PRACĘ – PRACA STACJONARNA

Opis stanowiska

 • identyfikowanie obszarów wymagających usprawnień
 • wdrażanie działań doskonalących w celu zwiększenia produktywności (obserwacje, mapowanie, proponowanie i wdrażanie zmian i usprawnień w procesach)
 • poszukiwanie możliwości redukcji kosztów na produkcji
 • tworzenie i nadzór nad realizacją standardów oraz procedur
 • promowanie metodologii szczupłego zarządzania w całej organizacji

Wymagania na stanowisku

 • doświadczenie w pracy związanej z doskonaleniem procesów
 • praktyczna znajomość technik oraz narzędzi ciągłego doskonalenia (Lean Management)
 • dobra znajomość pakietu MS Office ( w szczególności Excel i Power Point)
 • dokładność, systematyczność, umiejętność dzielenia się wiedzą
 • entuzjazm, kreatywność i wytrwałość
 • dodatkowym atutem będzie znajomość procesów produkcji przemysłowej

APLIKUJ

UMOWA O PRACĘ – PRACA STACJONARNA

Opis stanowiska

 • organizacja pracy oraz zarządzanie zespołem podległych pracowników;
 • kontrola wyników pracy pod względem jakościowym, ilościowym oraz terminowym;
 • reagowanie na nieprawidłowości w sposobie pracy podległych pracowników oraz awarie i przestoje;
 • kontrola wykorzystania przez podległych pracowników powierzonego mienia (maszyny i urządzenia, materiały i komponenty) oraz przestrzegania zasad BHP w toku prac;
 • bieżące prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanymi zleceniami zgodnie z obowiązującymi w firmie zasadami;
 • uzupełnianie harmonogramu produkcji
 • zapewnienie zasobów do terminowej realizacji zleceń produkcyjnych;
 • monitorowanie zużycia materiałów w procesie produkcji;
 • kontrola czasu pracy podległych pracowników.

Wymagania na stanowisku

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • wykształcenie minimum zawodowe;
 • znajomość rysunku technicznego;
 • umiejętność zarządzania zespołem, komunikatywność;
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym;
 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości do 3 i pow. 3 metrów.

APLIKUJ

UMOWA O PRACĘ – PRACA STACJONARNA

Opis stanowiska

 • wystawianie, drukowanie i zatwierdzanie dokumentacji/specyfikacji materiałowej do obsługiwanych zleceń;
 • dostarczenie dokumentacji do działów produkcyjnych i magazynu;
 • korygowanie dokumentacji obsługiwanych zleceń na podstawie zmian w dokumentach technologiczno-konstrukcyjnych i/lub kart zmian wystawionych przez  technologów;
 • monitorowanie obiegu i praca z wyemitowaną dokumentacją (sprawdzanie kompletności zleceń, zamykanie formalne zleceń oraz archiwizacja dokumentacji zamkniętego zlecenia);
 • czytanie i posługiwanie się dokumentacją technologiczną/ techniczną/wykonawczą;
 • współpraca z innymi działami i zespołami;
 • udział w projektach i działaniach zespołów między działowych/projektowych.

Wymagania na stanowisku

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • wykształcenie minimum zawodowe;
 • znajomość rysunku technicznego;
 • komunikatywność;
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym.

APLIKUJ

UMOWA O PRACĘ – PRACA STACJONARNA

Opis stanowiska

 • tworzenie dokumentacji związanej z podjęciem wagonów do naprawy;
 • przygotowanie dokumentacji pozwalającej na formalne przekazanie wagonów do naprawy i przekazanie tej dokumentacji do działów produkcyjnych;
 • przygotowanie dokumentacji stanu wagonów będących na terenie firmy;
 • prowadzenie dodatkowych ewidencji i kontroli skasowanych części i podzespołów wagonów;
 • czytanie i posługiwanie się dokumentacją technologiczną/ techniczną/wykonawczą;
 • współpraca z innymi działami i zespołami;
 • udział w projektach i działaniach zespołów między działowych/projektowych.

Wymagania na stanowisku

 • doświadczenie na podobnym stanowisku bądź chęć przyuczenia;
 • wykształcenie minimum zawodowe;
 • znajomość rysunku technicznego;
 • komunikatywność;
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym.

APLIKUJ

UMOWA O PRACĘ – PRACA STACJONARNA

Opis stanowiska

 • Organizowanie, koordynowanie i nadzór nad pracami w zakresie procesów spajania w tym opracowywanie technologii spawania dla produkcji nowej i naprawczej (elementy pojazdów szynowych) na podstawie dokumentacji technologicznej i spawalniczej, rysunków konstrukcyjnych wyrobu, norm, warunków technicznych, obowiązujących instrukcji i kart technologicznych (WPS, plany spawania, plany badań);
 • Opracowywanie wszelkich procedur oraz instrukcji nadzoru spawalniczego, prowadzenie nowych kwalifikacji technologii spawania oraz nadzór nad istniejącymi kwalifikowanymi technologiami spawania;
 • Nadzór nad prawidłową realizacją procesu spawania zgodnie z wymaganiami norm:
  • PN EN ISO 14731 (Nadzorowanie spawania. Zadania i odpowiedzialność)
  • PN EN ISO 3834 w oparciu o standardy PN EN ISO 9001:2015
  • DIN EN 15085 Zastosowania kolejowe – Spawanie pojazdów szynowych i części pojazdów szynowych (nadzór nad spawaniem pojazdów szynowych i ich spawanych komponentów o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa – poziom klasyfikacji CL 1);
 • Stała analiza opracowanych norm materiałowych i technologii w kierunku możliwości ich usprawnienia,
 • Koordynowanie zespołu spawaczy oraz ich egzaminowanie wg PN EN ISO 9606-1 (nadzór nad uprawnieniami spawaczy, prowadzenie szkoleń spawalniczych, nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny technologicznej na warsztacie);
 • Współpraca z zewnętrznymi jednostkami nadzoru spawalniczego Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa, SLV, TÜV ,UDT.
 • Doskonalenie wiedzy z zakresu spawalnictwa (udział w seminariach, targach, śledzenie literatury krajowej i zagranicznej odnośnie nowoczesnych rozwiązań technicznych, wdrożenie zagadnień postępu technicznego związanych z procesem spawalnictwa).

Wymagania na stanowisku

 • Wykształcenie wyższe o specjalizacji spawalniczej (preferowane kierunki: Inżynieria Materiałowa, Mechanika i Budowa Maszyn, Metalurgia, Spawalnictwo),
 • Przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku technologa spawalnika lub podobnym w firmie produkcyjnej wytwarzającej konstrukcje stalowe w oparciu o normy PN-EN 1090, DIN EN 15085, PN-EN ISO 3834,
 • Uprawnienia IWE/EWE,
 • Mile widziany certyfikat VT2,
 • Znajomość praktyczna procedur kwalifikowania technologii spawania,
 • Znajomość praktyczna certyfikowania spawaczy i operatorów,
 • Znajomość norm PN-EN 1090, PN-EN 15085, PN-EN ISO 3834 i umiejętność ich praktycznego stosowania w przedsiębiorstwie,
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie dobrym (uczestnictwo w przeglądzie ofert, analiza dokumentacji obcojęzycznej),
 • Bardzo dobra praktyczna znajomość rysunku technicznego,
 • Umiejętność obsługi programów typu AutoCAD i Inventor,
 • Znajomość metod badania NDT i DT złączy spawanych materiałów podstawowych,
 • Samodzielność w podejmowaniu decyzji i odporność na stres,
 • Umiejętność pracy w zespole i komunikatywność,
 • Podejście asertywne do rozwiązywania problemów,
 • Umiejętność prowadzenia negocjacji,
 • Pełny wymiar czasu pracy (cały etat).

APLIKUJ

UMOWA O PRACĘ – PRACA STACJONARNA

Wymagania na stanowisku

 • Umiejętność czytania rysunku technicznego
 • Aktualne  certyfikaty spawalnicze

APLIKUJ

UMOWA O PRACĘ – PRACA STACJONARNA

Wymagania na stanowisku

 • Uprawnienia na palnik gazowy,
 • Uprawnienia na suwnice i żuraw
 • Umiejętność obsługi szlifierki kątowej, wiertarki ręcznej, nitownicy itp.

APLIKUJ

UMOWA O PRACĘ – PRACA STACJONARNA

Wymagania na stanowisku

 • Znajomość rysunku technicznego
 • Wskazana znajomość przepisów  z zakresu układów hamulcowych

APLIKUJ

UMOWA O PRACĘ – PRACA STACJONARNA

Wymagania na stanowisku

 • Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego
 • Umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi
 • Umiejętność pracy na frezarkach manualnych, wiertarkach, strugach
 • Mile widziana umiejętność obsługi maszyn sterowanych numerycznie CNC

APLIKUJ

UMOWA O PRACĘ – PRACA STACJONARNA

Wymagania na stanowisku

 • Znajomość obsługi aparatu – natrysk
 • Znajomość powszechnie używanych powłok malarskich
 • Wymagany bardzo dobry stan zdrowia
 • Dobry wzrok, nie wskazana praca w okularach
 • Dobre umiejętności manualne
 • Mile widziane uprawnienia obsługi i eksploatacji urządzeń gazowych

APLIKUJ

UMOWA O PRACĘ – PRACA STACJONARNA

Opis stanowiska

Wymagania na stanowisku

 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane: pojazdy szynowe, mechanika i budowa maszyn)
 • Znajomość zagadnień technicznych i rysunku technicznego
 • Znajomość budowy pojazdów szynowych (wagonów towarowych)
 • Znajomość mechaniki i podstaw konstrukcji maszyn
 • Znajomość obsługi programów do projektowania 3D (preferowany SolidWorks)
 • Znajomość obsługi pakietu MS Office
 • Umiejętność współpracy z zespołem projektowym
 • Umiejętność planowania oraz zarządzania czasem i priorytetami
 • Zaangażowanie, kreatywność, chęć ciągłego rozwoju
 • Mile widziane doświadczenie w projektowaniu pojazdów szynowych, maszyn i urządzeń
 • Znajomość języka niemieckiego i/lub angielskiego będzie dodatkowym atutem

APLIKUJ

UMOWA O PRACĘ – PRACA STACJONARNA

Wymagania na stanowisku

 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane: pojazdy szynowe, mechanika i budowa maszyn)
 • Znajomość zagadnień technicznych i rysunku technicznego
 • Znajomość budowy pojazdów szynowych (wagonów towarowych)
 • Znajomość mechaniki i podstaw konstrukcji maszyn
 • Umiejętność opracowania procesów technologicznych oraz normowania czasu pracy
 • Umiejętność opracowania kalkulacji wyrobu
 • Znajomość obsługi pakietu MS Office
 • Umiejętność współpracy z zespołem projektowym
 • Umiejętność planowania oraz zarządzania czasem i priorytetami
 • Zaangażowanie, kreatywność, chęć ciągłego rozwoju
 • Znajomość obsługi programów do projektowania 3D będzie dodatkowym atutem
 • Znajomość języka niemieckiego i/lub angielskiego będzie dodatkowym atutem

APLIKUJ

UMOWA O PRACĘ – PRACA STACJONARNA

Wymagania na stanowisku

 • Wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne
 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • mile widziane uprawnienia z zakresu badań NDT 1 i 2 stopnia bądź gotowość do ich uzyskania
 • znajomość rysunku technicznego
 • umiejętność posługiwania się podstawowymi przyrządami pomiarowymi
 • dyspozycyjność

APLIKUJ

UMOWA O PRACĘ – PRACA STACJONARNA

Wymagania na stanowisku

 • Podstawowa znajomość rysunku technicznego
 • Umiejętność obsługi  podstawowych narzędzi pomiarowych (suwmiarka, mikrometr, średnicówka)

Mile widziane doświadczenie w obsłudze maszyn CNC (wypalarka plazmowa lub tokarka)

 

APLIKUJ