Propozycja współpracy

Polski Tabor Szynowy Sp. z o.o., jako krajowa spółka taborowa, posiadając dostęp do finansowania na warunkach preferencyjnych, zamierza świadczyć następującą gamę usług:

Leasing nowego taboru

  • Spółka zaproponuje przekazanie w ramach leasingu operacyjnego nowego taboru.
  • Naturalnym odbiorcą tej usługi są polscy operatorzy kolejowi świadczący usługi przewozów pasażerskich

Leasing używanego taboru

  • Zakres działania zostanie w przyszłości rozszerzony o zakup nowego taboru od pasażerskich przewoźników kolejowych
  • Spółka zaproponuje odkupienie i przekazanie w ramach leasingu operacyjnego nowych lub używanych lecz niewymagających modernizacji wagonów pasażerskich.

Modernizacja i leasing używanego taboru

  • Przedmiotem leasingu będzie tabor wymagający modernizacji, która zostanie przeprowadzona przez Spółkę za pośrednictwem wyspecjalizowanych podmiotów.
  • Zakres działalności może zostać rozszerzony o lokomotywy, elektryczne zespoły trakcyjne i /lub inny rodzaj taboru kolejowego.
 
Joomla free themes by Lonex.