Oferta
 • Polski Tabor Szynowy Sp. z o.o. proponuje leasing/wynajem długoterminowy taboru kolejowego (nowy i używany) na warunkach uzgodnionych z klientem.
 • Dostęp do oferowanych pojazdów w specyfikacji technicznej, zgodnie z oczekiwaniami leasingobiorcy.
 • Możliwość poszerzenia oferty o inne pojazdy szynowe np. lokomotywy.
 • Możliwość dopasowania systemu opłat do specyficznych wymagań klienta.

ZALETY:

 • Możliwość eksploatowania taboru bez względu na przewidywania i przyszłe możliwe zmiany w kosztach dostępu do infrastruktury, natężeniu przepływu pasażerów, strukturze świadczonych usług itp.
 • Możliwość szybkiego pozyskania i eksploatacji nowego taboru bez konieczności ponoszenia istotnych nakładów kapitałowych.
 • Możliwość dostosowania opłat do specyficznych potrzeb przewoźnika.
 • Obniżenie kosztów nabycia i eksploatacji taboru wynikające z konkurencyjnego kosztu finansowania oraz braku konieczności użytkowania przestarzałego, drogiego w utrzymaniu taboru.

Korzyści dla przewoźnika

 • W sytuacji braku dostępnych środków finansowych umożliwiających zakup nowego taboru przewoźnik nadal może korzystać z nowoczesnych pojazdów zapewniających odpowiedni komfort podróży pasażerom, a co za tym idzie zachęcającym ich do skorzystania z oferty przewoźnika.
 • Po upływie okresu leasingu przewoźnik ma możliwość zwrotu taboru do leasingodawcy bez ponoszenia dalszych kosztów eksploatacji.
 • Ze względu na dużą skalę zakupów Polski Tabor Szynowy posiadać będzie większą zdolność przetargową, a tym samym będzie mogło zaoferować korzystne dla odbiorcy warunki leasingu zakupionego taboru.
 
Joomla free themes by Lonex.