O firmie

Spółka Polski Tabor Szynowy Sp. z o.o. (dawniej FPW Invest) powstała w lipcu 2011r. i wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu.

Głównym zamierzeniem funkcjonowania Spółki aktualnie jest przyspieszenie wprowadzania na polski rynek przewozów pasażerskich nowoczesnego taboru, w tym w szczególności wagonów pasażerskich (składów), spełniających oczekiwania Klientów kolei. W tym celu powstał projekt uruchomienia spółki taborowej, funkcjonującej w sposób zbliżony do brytyjskiego modelu ROSCO (ang. Rolling Stock Company).
Polski Tabor Szynowy Sp. z o.o. („PTS”), jako krajowa spółka taborowa, zamierza oferować leasing/wynajem długoterminowy nowego lub niewymagającego znacznej modernizacji używanego pasażerskiego taboru kolejowego. W zależności od zapotrzebowania, planowane jest oferowanie różnych typów taboru (EZT, SZT, lokomotywy, wagony), a także wprowadzenie oferty leasingu zwrotnego oraz modernizacji i leasingu zmodernizowanego taboru (odkupienie taboru od właściciela - modernizacja - leasing). Gwarantując stabilne finansowanie na preferencyjnych zasadach zbudowane w oparciu o środki UE, PTS ma stać się unikalnym partnerem zarówno dla operatorów kolejowych, jak i producentów taboru. Celem współpracy pomiędzy PTS a podmiotem korzystającym z taboru będzie zapewnienie niezakłóconego świadczenia usług przewozowych przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów finansowych i maksymalnym wykorzystaniu taboru zgodnie z jego przeznaczeniem.


 
Joomla free themes by Lonex.