PTS podpisał list intencyjny z Zarządem PKP Cargo

PTS podpisał list intencyjny z Zarządem PKP CargoW dniu 14 września 2022 r. w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu Zarząd spółki PKP Cargo podpisał z Agencją Rozwoju Przemysłu i Polskim Taborem Szynowym list intencyjny odnośnie „współpracy w obszarze taboru kolejowego”.

Strony w ramach opracowywanego modelu współpracy będą brały pod uwagę konsolidację w grupie ARP potencjału taborowego, poprzez sfinansowanie przez ARP nabycia od PKP Cargo przez PTS składników majątku, w tym nieruchomości i ruchomości, zlokalizowanych na terenie byłej fabryki w Gniewczynie Łańcuckiej, oraz odtworzenie jej potencjału w zakresie naprawy i produkcji taboru kolejowego, oraz współpracę PKP Cargo ze spółkami grupy ARP w zakresie zlecania usług utrzymania posiadanego przez nią taboru, a także nabywania nowego taboru kolejowego.

Agencja Rozwoju Przemysłu, w ramach prowadzonej działalności statutowej, sprawuje nadzór właścicielski nad spółkami zależnymi działającymi w różnych branżach. W zakresie produkcji taboru kolejowego posiada 100% udziałów w PTS, dysponuje również potencjałem finansowym mogącym wesprzeć inwestycje w obszarze napraw i produkcji dla potrzeb towarowego transportu kolejowego. PTS, która od lutego 2022 r. stała się właścicielem upadłego przedsiębiorstwa EKK WAGON – zakładów produkcyjnych w Ostrwie Wielkopolskim i Kaliszu, obecnie swoją działalność skupia na produkcji, modernizacji i remontach taboru kolejowego do przewozów towarowych stając się tym samym elementarną częścią do współpracy z ramienia ARP S.A.