Polski Tabor Szynowy nowym właścicielem EKK Wagon Sp. z o.o.

Polski Tabor Szynowy nowym właścicielem EKK Wagon Sp. z o.o.


Spółka Polski Tabor Szynowy Sp. z o.o. z siedzibą w  Katowicach (40-955), przy ulicy Lompy 14/205, REGON: 242579410, NIP: 9542727909,  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez  Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391105, której właścicielem jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., na podstawie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 w zw. z art. 552 kodeksu cywilnego, zawartej w Ostrowie Wielkopolskim w formie aktu notarialnego (Repertorium A nr 274/2022) z Syndykiem Masy Upadłości, z dniem 1 lutego 2022 r. stała się właścicielem zorganizowanej część przedsiębiorstwa spółki Europejskie Konsorcjum Kolejowe WAGON Sp. z o.o. w upadłości, obejmującej zakłady produkcyjne w Ostrowie Wielkopolskim i Kaliszu. Polski Tabor Szynowy Sp. z o.o. wstąpił w prawa i obowiązki EKK Wagon wynikające z umów wykonywanych po ogłoszeniu upadłości przez Syndyka lub zawartych przez Syndyka, w tym wszystkich umów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.