Nie zwalniamy tempa!

Nie zwalniamy tempa!


Wskaźniki dostępności pojazdów w dalszym ciągu utrzymują się na wysokim poziomie. W lipcu br. wskaźnik ten wyniósł 95,81%!