Kwartalna informacja o dostępności pojazdów

Kwartalna informacja o dostępności pojazdów


W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. współczynnik dostępności dzierżawionych pojazdów EZT wynosił 85,88% !

Należy mieć na uwadze, iż duży wpływ na powyższy wynik, miała obecna sytuacja epidemiologiczna w kraju, która poprzez braki kadrowe znacznie wydłużała termin napraw pojazdów.