Niskie wskaźniki awaryjności pojazdów EZT

Niskie wskaźniki awaryjności pojazdów EZT


W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku współczynnik dostępności dzierżawionych pojazdów EZT wynosił 91,48% !

Dzierżawione od Polskiego Taboru Szynowego pojazdy cechują się bardzo wysoką dostępnością.