Dzierżawa pojazdów EZT

Dzierżawa pojazdów EZT


Dnia 28 grudnia 2020 r. przekazano do dalszej dzierżawy Spółce Koleje Małopolskie Sp. z o.o. 2 Elektryczne Zespoły Trakcyjne. Warto przypomnieć, iż Feniksy znajdują się u Przewoźnika od czerwca 2020 r. Obecna dzierżawa będzie trwała do końca rozkładu jazdy, a więc do połowy grudnia 2021.